Meiga


 

Meiga elabora cervexas con carácter de seu, froito da afección e investigación dende o ano 2002; sendo no 2014 cando se pon en marcha a empresa. A mestura dos procesos antigos, desenrolados polos eruditos nos mosteiros, e o seu afán de mellorar o proceso pra obter unha bebida mellor, son as bases nas que se sustenta a filosofía empregada por MEIGA.

A búsqueda da excelencia emprendida no noso obradoiro céntrase en dous aspectos clave:

  • Na complexa e exquisita mestura de maltes, lúpulos e ingredientes selectos pra crear unha cervexa artesá única.
  • No coidado que poñemos durante todo o proceso para obter unha cervexa natural, sen pasteurizar e sen aditivos artificiais.
  • Na recuperación das técnicas tradicionais, unidas a vantaxe tecnolóxica actual.

 

Meiga elabora cervezas con carácter propio, fruto de la aficción e investigación desde el año 2002; siendo en el 2014 cuando se pone en marcha la empresa. La mezcla de los procesos antiguos, desarrollados por los eruditos en los monasterios, y su afán en mejorar el proceso para obtener una bebida mejor, son las bases en las que se sustenta la filosofía empleada por MEIGA.

La búsqueda de la excelencia emprendida en nuestra microcervecería se centra en 2 aspectos clave:

  • En la compleja y exquisita mezcla de maltas, lúpulos e ingrefientes selectos para crear una cerveza artesana única.
  • En el cuidado que ponemos durante todo el proceso para obtener una cerveza natural, sin pasteurizar ni aditivos artificiales.
  • En la recuperación de técnicas tradicionales, unidas a la ventaja de la tecnología actual.

 

A01736-beer-crating

 Almacén

instal3

Sala de Maceración e Cocción

Sala de Fermentación e Embotellado

instal4

 

 

 

Cervexa de Autor
Creamos cervexas partindo da tradición cervexeira dos procesos antigos, utilizando a tecnoloxía para mellorar a súa calidade.